År:
Alla Ingen
Månader:
Alla Ingen
Registreringstyper:
Alla Ingen
Register:
Alla Ingen
Highchart Loading...

Information

På denna sida presenteras hur många registreringar respektive landsting gjort inom de psykiatriska kvalitetsregistren.

Tidigare år har det funnits specifika prestationsmål men i årets överenskommelse finns inget sådant mål. Mer information om Överenskommelsen psykisk hälsa 2017 finns på:

Där finns även kontaktuppgifter till ansvariga på SKL.

Statistik från tidigare år

Nedan kan du ladda ner statistik från föregående år. Observera att kvalitetsregistren BUSA och ECT har separata sammanställningar avseende 2016.

Kvalitetsregister för tidigare år:

Aktuella kvalitetsregister

Statistiken bygger på registrering i kvalitetsregistren BipoläR, BUSA, ECT, Kvalitetsstjärnan, PsykosR, Q-bup och SBR..

För att kunna registrera i ett kvalitetsregister krävs att enheten/mottagningen har en överenskommelse med registret. Kontakta aktuellt kvalitetsregister för mer information.

Leveranser av data: Föregående månads data levereras i slutet av nästkommande månad. Exempel: Dataöverföringarna, med statistik gällande mars månad, sker i slutet av april.

Tabellen visar antal

  Landsting/Region Nyreg Uppfölj Avslut Totalt
  Landsting/Region Nyreg Uppfölj Avslut Totalt